ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επωνυμία: Μητκίδης Θ. Μόσχου Θ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: 12ο Χιλιόμετρο Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης, Νέα Καρβάλη, Καβάλα

Τηλέφωνο: +30 2510 232 125

Κιν.Τηλ.: +30 6978 113 212
               +30 6997 315 404

email: poseidonmarineservice@gmail.com